header

Op eigen kracht thuis in Raalte

KR8 van Raalte is een project van de gemeente Raalte om 55-plussers bewust te maken van het feit dat oud worden in de eigen woning om aanpassingen vraagt. Het gaat hier niet alleen om bouwkundige aanpassingen maar ook over het toepassen van thuistechnologie (domotica). Tot 1 januari 2013 kon men hiervoor in het kader van de Wet Maatschappelijke Dienstverlening (WMO) een beroep op de gemeente doen. Sinds de wijziging van de wet is men hier zelf verantwoordelijk voor. Dit project wordt ondersteund door een klankbordgroep van deskundigen waar VAC Raalte ook in vertegenwoordigd is.

In 2013 vond in de gemeente Raalte een voorlichtingscampagne plaats over dit project.  Voor alle 55-plussers werden op verschillende plaatsen in de gemeente voorlichtingsavonden georganiseerd. VAC Raalte was hier aanwezig met praktische adviezen over woningaanpassingen. Vrijwilligers van de gemeente legden op verzoek huisbezoeken af. Aan de hand van een checklist werd doorgenomen welke aanpassingen in de woning en directe woonomgeving noodzakelijk zijn met daarbij een indicatie van de kosten. Aan de verdere invulling van dit project voor komende jaren wordt gewerkt.